Bloki tematyczne

W RAMACH KURSU PORADNICTWA RODZINNEGO „POMAGAM SOBIE-POMAGAM INNYM” REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE :
ZAGADNIENIA PSYCHOLOGICZNO-PORADNIANE

Antropologiczne podstawy poradnictwa
Trzy człony poradnictwa. Umiejętności doradcy
Etapy poradnictwa według Gerarda Egana i Elżbiety Sujak
Model Pięciu Kroków terapii małżeńskiej w sytuacji konfliktów i kryzysów
Poczucie krzywdy i przebaczenie. Żal po stracie/śmierci/ bliskiej osoby.

Liczba godzin wykładów  : 10 godz.
Liczba godzin ćwiczeń : 10 godz.

ZAGADNIENIA TEOLOGICZNO-ETYCZNE

Osoba i płeć. Uzasadnienie potrzeby norm moralnych
Kryteria oceny zaburzeń seksualnych
Sakramentalność małżeństwa. Miłość, wierność, nierozerwalność.
Odpowiedzialne rodzicielstwo. Nieetyczne postawy wobec prokreacji
Rodzina wspólnotą życia i miłości
Zadania wychowawcze rodziców

Liczba godzin wykładów  : 10 godz.
Liczba godzin ćwiczeń : 10 godz.

ZAGADNIENIA SOCJALNO-SOCJOLOGICZNE

Praca socjalna – zadania i cele. Rodzina w rozumieniu socjologii
Demografia – pojęcie, wskaźniki
Rozwód i jego konsekwencje dla rodziny. Kohabitacja
Gerontologia i sztuka komunikacji z osobami u kresu życia
Kryzysy w okresie starości i towarzyszenie osobom starszym

Liczba godzin wykładów  : 10 godz.
Liczba godzin ćwiczeń : 10 godz.

ZAGADNIENIA MEDYCZNE

Organizm ludzki w służbie życia. Anatomia i fizjologia człowieka
Rodzaje metod Naturalnego Planowania Rodziny (NPR)
Naturalne Planowanie Rodziny według metody prof. J. Rötzera – kurs nauczycielski
Antykoncepcja z punktu widzenia medycznego i etycznego

Liczba godzin wykładów  : 6 godz.
Liczba godzin ćwiczeń : 30 godz.

Download (DOC, 37KB)