Dyplom

Kurs ma charakter kwalifikacyjny i zakończy się otrzymaniem dyplomu Uniwersyteu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (po czterech zjazdach), certyfikatu STUDIUM RODZINNEGO „Pomagam Sobie – Pomagam Innym w dwóch językach: polskim i francuskim oraz zaświadczeniem Polskiej Misji Katolickiej we Francji.
W ramach kursu otrzymają Państwo wiedzę i praktyczne przygotowanie do pomocy rodzinom oraz przygotowanie do prowadzenia kursów przedmałżeńskich a także w zakresie naturalnych metod planowania rodziny. Z tej dziedziny uzyskają Państwo dyplom nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny.