Kontakt

INFORMACJE I ZAPISY

Ks. dr Robert CZARNOWSKI 
Sekretarz PMK oraz dyrektor biblioteki i Archiwum PMK

263 bis, rue Saint-Honoré
75001 PARIS

tel. biuro 01 55 35 32 23
e-mail: pmk.france@gmail.com