Materiały szkoleniowe

ks. Józef Młyński, Urszula Dudziak, Grażyna Koszałka “Rodzina w teorii i praktyce”

 

ks. dr hab. Zdzisław Struzik “Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30 rocznica Familiaris consortio”

 

“Wsparcie rodziny, analiza w aspekcie pracy socjalnej”

 

Rozwód i kohabitacja – dualny świat…

 

Praca socjalna, jako forma wsparcia rodziny w kontekście nowych uwarunkowań społecznych, „Studia nad Rodziną” 2015 nr 36, s. 97-114

 

“Rodzina wobec fundamentalnych problemów w ponowoczesnym świecie”

 

“Praca socjalna – procedury działań instytucjonalnych”

 

“Rodzina między zwątpieniem a nadzieją – analiza w aspekcie pracy socjalnej”
 
“Działania opiekuńczo-wspierające na rzecz osób starszych u kresu życia”

 

“Kościół a problem (de)populacji w kontekście współczesności”

 

ks. Józef Młyński, Grażyna Koszałka, “Rodzina polonijna w budowaniu cywilizacji miłości . Teoria i praktyka”

Download (PDF, 1.75MB)


 

 
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris Consortio”

 

Download (PDF, 498KB)

 

Paweł VI, Encyklika „Humanae Vitae”

 

Download (PDF, 10.34MB)

 

Artur Sporniak, Artykuł „Małżeństwo pod rygorem”

 

Download (PDF, 4.4MB)

 

Andrzej Pryba MSF “Rodzina : dar i zadanie”

 

Download (PDF, 153KB)