Ogólna charakterystyka kursu

Polska Misja Katolicka w Francji, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Naturalnego Planowania Rodziny zapraszają na KURS PORADNICTWA RODZINNEGO W PARYŻU.

Miejsce spotkania:
WSPÓLNOTA POLSKA
PARYŻ XII (NATION)
Kościół Immaculée Conception
34 rue du Rendez-Vous
75012 Paris

Kurs w zakresie Poradnictwa Rodzinnego pod Patronatem Polskiej Misji Katolickiej ma na celu przygotowanie doradców życia rodzinnego do specjalistycznego polonijnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Chcemy nieść pomoc małżeństwom, rodzinom w budowaniu trwałych wspólnot życia i miłości oraz rozwiązywaniu problemów zgodnie z nauką Kościoła katolickiego a tym samym wzmocnić fundament, na którym Kościół stoi oraz wykształcić i uformować nauczycieli odpowiedzialnego rodzicielstwa i doradców życia rodzinnego, którzy będą przekazywać uzyskaną wiedzę i kompetencje służąc rodakom w poradniach rodzinnych w naszych ośrodkach duszpasterskich, podobnie jak to się odbywa w Polsce. Program kursu nosi nazwę: „Pomagam sobie – pomagam innym”. Jest on przystosowany do naszych emigracyjnych warunków i firmowany przez Wydział Studiów nad Rodziną przy UKSW w Warszawie. Wypełnia zadanie, jakie nam nałożył Jan Paweł II, by Kościół towarzyszył rodzinie w jej trudnościach i problemach. Zajęcia będą prowadzili pracownicy naukowi z UKSW w Warszawie oraz nauczyciele NPR i członkowie INER.