Koordynatorzy

Kurs Poradnictwa Rodzinnego w Paryżu organizowany jest przez Polską Misję Katolicką w Francji.

Jego koordynatorami są :

Polska Misja Katolicka we Francji

 

 

 

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego