Rekrutacja

Rekrutacja oraz wymagane dokumenty

Prosimy o przesłanie odpowiednich dokumentów na adres e-mail: pmk.france@gmail.com lub pocztą na adres Polskiej Misji Katolickiej (263 bis, rue St-Honoré, 75001 PARIS) z dopiskiem Kurs Poradnictwa Rodzinnego:
wypełniony kwestionariusz osobowy (por. załącznik zamieszczony na stronie),
kserokopia dowodu osobistego,
kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie (świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów).

Na podstawie dostarczonych dokumentów zgłoszone osoby zostaną przyjęte przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów na Kurs Poradnictwa Rodzinnego na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i otrzymają numer indywidualnego rachunku bankowego na które zobowiązane będę uiścić (także przed rozpoczęciem zajęć) opłatę w wysokości 800 PLN za udział w Kursie.

 

Formularz zgłoszeniowy

Download (DOC, 33KB)

 Pobierz plik