Zjazd I

 

Program Kursu

 

Download (DOC, 48KB)

Informacje  o Kursie

Download (DOC, 1.3MB)

 

Warto by małżonkowie spojrzeli na siebie jeszcze raz… Kursu Poradnictwa Rodzinnego w La Ferté sous Jouarre

Relacja Pani Anny Tomaszewskiej

W dniach 3-5 listopada w La Ferté sous Jouarre koło Paryża odbył się pierwszy zjazd Kursu Poradnictwa Rodzinnego pod nazwą “Pomagam sobie – pomagam innym”. Zjechało się tam około 50
osób oraz sześcioro wykładowców. Organizatorem Kursu jest Polska Misja Katolicka we współpracy z Wydziałem Studiów Nad Rodziną przy Uniwersytecie im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie. Program Kursu został przygotowany na podstawie doświadczeń współczesnych rodzin, zwłaszcza za granicą, najnowszych osiągnieć medycyny, oraz na podstawie dokumentów Kościoła na
temat życia i rodziny. Pierwsze takie kursy odbyły się już w ostatnich latach w Niemczech oraz w Anglii, spotkały się tam z dużym zainteresowaniem. Celem kursu jest niesienie pomocy małżeństwom
i rodzinom w budowaniu trwałych wspólnot życia i miłości oraz rozwiązywaniu problemów zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, jak również wykształcenie i uformowanie nauczycieli odpowiedzialnego
rodzicielstwa i doradców życia rodzinnego, którzy będą przekazywać uzyskaną wiedzę i kompetencje służąc rodakom w poradniach rodzinnych, w ośrodkach duszpasterskich PMK, podobnie jak to się
odbywa w Polsce. Uczestnikami Kursu są Małżeństwa pragnące podjąć się pomagania innym, osoby świeckie bądź duchowne, które już prowadzą kursy dla narzeczonych lub katechezę przy swoich parafiach, jednak
chciałyby uaktualnić wcześniej nabytą wiedzę. W większości są to osoby pragnące wciąż się rozwijać oraz otrzymywać coraz lepsze narzędzia czy argumenty do swojej pracy, oraz umocnienie.

Podczas pierwszego zjazdu odbyły się miedzy innymi: 
– Zajęcia opisujące aktualną sytuację rodzin polskich we Francji,
– Wprowadzenie do teologii i psychologii małżeństwa,
– Wstęp do metodyki naturalnego planowania rodziny, oraz
– Krótkie omówienie metody naprotechnologii (wsparcie małżeństw z trudnościami w umożliwieniu naturalnego poczęcia dziecka).

Kolejne spotkania będą się odbywały w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, do końca roku szkolnego. Dużą wartością pierwszego zjazdu kursu była możliwość dyskusji po zajęciach i wymiana doświadczeń
miedzy uczestnikami, którzy widza ogromną potrzebę pracy na rzecz innych i nierzadko czują się osamotnieni na tym polu służby. Bardzo ciekawe okazało się również doświadczenie gości z innych
krajów Europy. Odbiorcami Kursu „Pomagam sobie – pomagam innym”, zaraz po jego zakończeniu, będzie mógł być
każdy z Was. Każdy, kto żyje, lub ma zamiar żyć w przyszłości w związku małżeńskim, pragnie o niego dbać i go rozwijać. Każdy, kto zadaje sobie czasem pytanie: “ Czy nas pewno żyje szczęśliwie? Czy na
pewno w zgodzie ze swoim sumieniem, wychowaniem, które kiedyś otrzymałem? Czy na pewno żyje w całkowitej zgodzie z Bogiem I z Chrystusem?

Natomiast efektem końcowym niniejszego kursu ma być stworzenie sieci PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO. Doradcy życia Rodzinnego będą mogli wesprzeć małżeństwa, które przeżywają
trudności. Jak wynika z zajęć, takich małżeństw, niestety, jest wiele, zwłaszcza na obczyźnie. Ale można o nie walczyć I warto przezwyciężyć trudności. Warto by małżonkowie spojrzeli na siebie
jeszcze raz. Ze spokojem, miłością i nadzieja, że kolejne lata mogą być szczęśliwe u boku tego, któremu ślubowałam, ślubowałem wiele lat temu. Bóg nie pozwalając rozdzielać raz zawartego
małżeństwa, daje mu laskę i siłę do walki o siebie, o drugiego małżonka i o życie wieczne. Dodatkowo pamiętajmy, że Matka Boża ostrzegała nas przez Siostrę Łucję, iż decydująca bitwa z
Szatanem o dusze ludzkie odbędzie się w rodzinach. Także w zwykłych rodzinach takich jak moja, czy Twoja, przychodzą na świat przyszli księża, siostry zakonne, którzy swą modlitwą I niewidoczna pracą wspierają nas wszystkich. Który z rodziców nie pragnie spotkać się w Niebie że swoimi dziećmi….. a któż je do tego wychowa… i w jakiej (jakościowo) rodzinie?

 
Relacja Pani Doroty Misztak

W dniach 3-5 listopada 2017 roku, odbył się pierwszy Zjazd Kursu w zakresie Poradnictwa Rodzinnego. Miał on miejsce w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre i został
zorganizowany przez Polską Misję Katolicką we Francji i Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem
Naturalnego Planowania Rodziny. Swoją obecnością zaszczycili nas znawcy wspomnianej tematyki: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
– Warszawa, ks. dr hab. Andrzej Pryba – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko – prof.
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aktualnie pracujący w parafii św. Genowefy w Paryżu, dr Maria Krawczyk – lekarz medycyny mieszkająca w Niemczech, a posługująca jako katechetka w
parafii polskiej w Strasburgu, mgr Hanna Fernandez – Instruktor naprotechnologii, mgr Beata Nieradka- dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II – Arcueil, mgr Anna Sowa – dyrektor Szkoły
Polskiej Mater Polonia – Alfortville.

Tematyka Kursu koncentrowała się głównie wokół zagadnień, które mają przygotować specjalistów do pracy w poradniach, prowadzenia katechezy przedmałżeńskiej i poradnictwa w zakresie
Naturalnego Planowania Rodziny. Każdy dzień Zjazdu rozpoczynał się Msza św. z homilią przy śpiewie i akompaniamencie gitary. W piątkowe popołudnie, po rejestracji słuchaczy, kurs zapoczątkowała Msza św. z homilią, a w dalszej kolejności powitanie i przedstawienie prelegentów oraz uczestników Studium przez ks. mgr lic. Dariusza Jankowskiego i ks. dra Roberta Czarnowskiego. Część wykładową rozpoczął ks. prof.
dr hab. Henryk Krzysteczko ukazując: „Cele i cechy małżeństwa według encykliki „Humanae Vitae”. Z kolei pani mgr Beata Nieradka poprzez świadectwo życia rodzinnego i powołania do
małżeństwa oraz na podstawie ukończonych studiów specjalistycznych z zakresu Poradnictwa Rodzinnego zachęcała wszystkich do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.
Bardzo interesująca okazała się prelekcja ks. Dziekana Mieczysława Ozorowskiego ukazująca sakramentalny wymiar małżeństwa i rodziny. Mówił o niej jako najcenniejszym skarbie: „Godność,
łaska, dar powołania, są to kwalifikatory, które powinniśmy posiąść dla rodziny, są one niezbywalnym dziedzictwem, które zastaliśmy i musimy włożyć swój wkład, aby przekazać
majątek duchowy, dalszej rodzinie, aby ich umocnić, aby tworzyli solidną konstrukcję rodzinną, aby następne pokolenia miały się na czym wesprzeć…” W dalszej kolejności ks. prof. Andrzej
Pryba, z nutą humoru, wprowadził studentów w tematykę z zakresu antropologii, teologii moralnej oraz przedstawił małżeństwo według encykliki „Humane Vitae” oraz adhortacji “Familiaris
Consortio”.

Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudził projekt nowego działu katechizacji w Kościele polskim na emigracji zatytułowany „Miłość –Czystość – Zycie“ opracowany przez dr Marię Krawczyk.
Autorka mówiła m. in.: „przygotowałam główne zarysy programu, który obejmowałby zagadnienia miłości osoby w odróżnieniu od utylitaryzmu, czy miłości pożądania (…) a dla młodzieży
opracowałam problematykę obrony życia, poszerzoną o elementy Naturalnego Planowania Rodziny oraz przygotowania do życia w małżeństwie”.
Bardzo ciekawy wykład przedstawiła pani Hanna Fernandez na temat zagadnień dotyczących Naturalnego Planowanie Rodziny według nauczania Kościoła katolickiego. Natomiast pani dyrektor
Anna Sowa, odpowiadając na pytanie: „Rodzino polska we Francji – jaka jesteś dzisiaj?” przedstawiła m.in. losy emigracji polonijnej wraz z pozytywnymi jak i negatywnymi jej aspektami.
Dla wszystkich uczestników był to cenny czas wykładów, rozmów, wymiany doświadczeń w dziedzinie, która dotyczy każdego z nas, bo człowiek wychodzi z rodziny, a następnie tworzy swoją
własną. Widząc różnorakie kryzysy i zagrożenia rodziny we współczesnym świecie tym bardziej potrzeba ludzi świadomych i chętnych do różnorakiego zaangażowania w tej dziedzinie, bo jak
mówił Jan Paweł II „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.